Obec Mlynčeky

Objednávka

stravné lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: UP Slovensko, S.R.O.

Adresa dodávateľa: Tomašíková 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 313 966 74

Predmet objednávky: stravné lístky

Cena objednávky: 1440.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.03.2020

Datum zverejnenia: 10.03.2020

Dokumenty