Obec Mlynčeky

Objednávka

Terénne úpravy ver. priest. pred OcÚ a výmenu oplotenia a brány

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Vlastimil Peterka VLA-STAV

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 18, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 41765231

Predmet objednávky: Terénne úpravy ver. priest. pred OcÚ a výmenu oplotenia a brány

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.03.2020

Datum zverejnenia: 08.04.2020

Dokumenty