Obec Mlynčeky

Objednávka

Dodanie okrasných stromčekov - revitalizácia obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2020

Názov zmluvy: okrasné stromčeky

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ENGO - TATRY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jilemnického 48, 059 42 V.Lomnica

IČO dodávateľa: 36 448 109

Predmet objednávky: Dodanie okrasných stromčekov - revitalizácia obce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2020

Datum zverejnenia: 12.05.2020

Dokumenty