Obec Mlynčeky

Objednávka

Zhotovenie informačnej tabule pre EPFRV, na výstavbu multifunkčného a workoutového ihriska

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2020

Názov zmluvy: Tabuľa

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Maria Starinská

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2501/1,060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 512 654 78

Predmet objednávky: Zhotovenie informačnej tabule pre EPFRV, na výstavbu multifunkčného a workoutového ihriska

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2020

Datum zverejnenia: 13.05.2020

Dokumenty