Obec Mlynčeky

Objednávka

Kosenie verejných priestranstiev a iné verejnoprospešné práce v obci Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Valent Hudaček

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 59, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 34629670

Predmet objednávky: Kosenie verejných priestranstiev a iné verejnoprospešné práce v obci Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2020

Datum zverejnenia: 03.06.2020

Dokumenty