Obec Mlynčeky

Objednávka

Vodoinštalačné práce pri odstránení poruchy prasknutého potrubia na cintoríne

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2020

Názov zmluvy: vodoinštalačné práce

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ECCO Therm - VFalenčík Martin

Adresa dodávateľa: Rakúsy 73, 059 76 Rakúsy

IČO dodávateľa: 4403080591

Predmet objednávky: Vodoinštalačné práce pri odstránení poruchy prasknutého potrubia na cintoríne

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2020

Datum zverejnenia: 06.07.2020

Dokumenty