Obec Mlynčeky

Objednávka

Chodník zručnosti + montáž

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 46167145

Predmet objednávky: Chodník zručnosti + montáž

Cena objednávky: 3600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 04.08.2020

Dokumenty