Obec Mlynčeky

Objednávka

Dokončovacie práce na prístavbe skladovacích priestorov DHZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Vlastimil Peterka VLA-STAV

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 18, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 41765231

Predmet objednávky: Dokončovacie práce na prístavbe skladovacích priestorov DHZ

Cena objednávky: 4139.35 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 13.07.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty