Obec Mlynčeky

Objednávka

Uloženie dlažby a zemné práce na vytvorenie chodníka pri multif. ihrisku

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ondrej Vaverčák

Adresa dodávateľa: Rakúsy č. 505, 059 76 Rakúsy

IČO dodávateľa: 41348524

Predmet objednávky: Uloženie dlažby a zemné práce na vytvorenie chodníka pri multif. ihrisku

Cena objednávky: 850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.07.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty