Obec Mlynčeky

Objednávka

Uloženie dlažby, žľabovanie a zemné práce pre vytvorenie chodníka pred kostolom a pri lávke

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ondrej Vaverčák

Adresa dodávateľa: Rakúsy č. 505, 059 76 Rakúsy

IČO dodávateľa: 41348524

Predmet objednávky: Uloženie dlažby, žľabovanie a zemné práce pre vytvorenie chodníka pred kostolom a pri lávke

Cena objednávky: 2850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.07.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty