Obec Mlynčeky

Objednávka

Kameň frakcia 0-32 - 1x fúra

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: GP-TRANS spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Plavnica 22, 065 45 Plavnica

IČO dodávateľa: 36516732

Predmet objednávky: Kameň frakcia 0-32 - 1x fúra

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.08.2020

Datum zverejnenia: 19.08.2020

Dokumenty