Obec Mlynčeky

Objednávka

Výmena ventilov, výmena, montáž a zapojenie 2 radiátorov v budove ZŠ a MŠ Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 36/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: GASCENTRUM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31728481

Predmet objednávky: Výmena ventilov, výmena, montáž a zapojenie 2 radiátorov v budove ZŠ a MŠ Mlynčeky

Cena objednávky: 589.84 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2020

Datum zverejnenia: 27.08.2020

Dokumenty