Obec Mlynčeky

Objednávka

Prečistenie havarijného stavu kanalizácie v MŠ a ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2020

Názov zmluvy: prečistenie kanálizácie

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jozef Danko ml.

Adresa dodávateľa: Úherová 2911/45, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43791522

Predmet objednávky: Prečistenie havarijného stavu kanalizácie v MŠ a ZŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.09.2020

Datum zverejnenia: 09.09.2020

Dokumenty