Obec Mlynčeky

Objednávka

Práce a materiál súvisiaci s opravou schodov do budovy OcÚ Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 39/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ZOSTAV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 116, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 45611661

Predmet objednávky: Práce a materiál súvisiaci s opravou schodov do budovy OcÚ Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ovčariková S. ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.09.2020

Datum zverejnenia: 16.09.2020

Dokumenty