Obec Mlynčeky

Objednávka

Vodoinštalačné práce a materiál v MŠ a ZŠ Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 40/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ZOSTAV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 116, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 45611661

Predmet objednávky: Vodoinštalačné práce a materiál v MŠ a ZŠ Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2020

Datum zverejnenia: 28.09.2020

Dokumenty