Obec Mlynčeky

Objednávka

Oprava, údržba a obnova verejného osvetlenia a vianočná výzdoba v roku 2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Milan Pitoňák ml. - MT ELEKTRI

Adresa dodávateľa: Vrbov 418, 059 72 Vrbov

IČO dodávateľa: 41766679

Predmet objednávky: Oprava, údržba a obnova verejného osvetlenia a vianočná výzdoba v roku 2020

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2020

Datum zverejnenia: 28.09.2020

Dokumenty