Obec Mlynčeky

Objednávka

oprava kanalizácie v ZŠ a MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2020

Názov zmluvy: oprava kanalizácie

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jozef Danko ml.

Adresa dodávateľa: Úherová 2911/45, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43791522

Predmet objednávky: oprava kanalizácie v ZŠ a MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.10.2020

Datum zverejnenia: 22.10.2020

Dokumenty