Obec Mlynčeky

Objednávka

Vývoz a zhodnotenie odpadu, druh: šatstvo, textílie, obuv

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Vývoz a zhodnotenie odpadu, druh: šatstvo, textílie, obuv

Cena objednávky: 114.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 11.12.2020

Dokumenty