Obec Mlynčeky

Objednávka

Odborné poradenstvo pri implementácii projektu ,, STAVBA MULTIFUNKČNÉHO A WORKOUTOVÉHO IHRISKA V OBCI MLYNČEKY"

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ZATUM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Reimanova 9, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36458104

Predmet objednávky: Odborné poradenstvo pri implementácii projektu ,, STAVBA MULTIFUNKČNÉHO A WORKOUTOVÉHO IHRISKA V OBCI MLYNČEKY"

Cena objednávky: 1200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2020

Datum zverejnenia: 21.12.2020

Dokumenty