Obec Mlynčeky

Objednávka

Zabezpečenie verejného obstarávania postupom Zákazky s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa, vykonania opráv, havarijného stavu, ČOV a ČS Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 48/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Panoráma Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Černyševského 46, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 358 68 333

Predmet objednávky: Zabezpečenie verejného obstarávania postupom Zákazky s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa, vykonania opráv, havarijného stavu, ČOV a ČS Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ovčariková S. ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2020

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty