Obec Mlynčeky

Objednávka

Kancelársky papier a iné kancelárskée potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Office Depot,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 36192384

Predmet objednávky: Kancelársky papier a iné kancelárskée potreby

Cena objednávky: 189.70 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.01.2021

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty