Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u vás vypracovanie prevádz.poriadku kanalyzácie a ČOV v obci Mlynčeky v zmysle platnej legislatívy

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing.Jaroslav CEHULA-EKOS (ekolog.služby)

Adresa dodávateľa: Karpatská 3314/7, Poprad

IČO dodávateľa: 328 81 851

Predmet objednávky: Objednávame si u vás vypracovanie prevádz.poriadku kanalyzácie a ČOV v obci Mlynčeky v zmysle platnej legislatívy

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.01.2021

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty