Obec Mlynčeky

Objednávka

Naloženie a vývoz nepotrebného materiálu z budovy ZŠ a MŠ Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ondrej Hrebeňár

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 133, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 34627685

Predmet objednávky: Naloženie a vývoz nepotrebného materiálu z budovy ZŠ a MŠ Mlynčeky

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 26.01.2021

Datum zverejnenia: 26.01.2021

Dokumenty