Obec Mlynčeky

Objednávka

Kamienky na zimnú údržbu miestnych komunikácii frakcia 4/8 cca 10 m3.

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ján Legutký LEXITRANS

Adresa dodávateľa: Družstevná 181/48, 060 01 Malý Slavkov

IČO dodávateľa: 17119855

Predmet objednávky: Kamienky na zimnú údržbu miestnych komunikácii frakcia 4/8 cca 10 m3.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: S. Ovčariková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.02.2021

Datum zverejnenia: 08.02.2021

Dokumenty