Obec Mlynčeky

Objednávka

Kniha Kežmarok a okolie z neba - 24 ks (prezentácia obce Mlynčeky v knihe)

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: Kniha Kežmarok a okolie z neba - 24 ks (prezentácia obce Mlynčeky v knihe)

Cena objednávky: 396.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.07.2021

Datum zverejnenia: 07.07.2021

Dokumenty