Obec Mlynčeky

Objednávka

revízia počítačov

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Mgr. Michal Gurčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, 060 01

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet objednávky: revízia počítačov

Cena objednávky: 294.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Antalová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2021

Datum zverejnenia: 23.09.2021

Dokumenty