Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás vývoz a zhodnotenie odpadu: šatstvo a textílie (obuv)

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás vývoz a zhodnotenie odpadu: šatstvo a textílie (obuv)

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2021

Datum zverejnenia: 29.09.2021

Dokumenty