Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV Mlynčeky cca 8 m3.

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: MP KANAL service s.r.o.

Adresa dodávateľa: Košická 5 C, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 45 965 838

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV Mlynčeky cca 8 m3.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.10.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty