Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávanie projektu - Miestna komunikácia pozdĺž ihriska

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Ľubomír Pisarčík

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov č. 10, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Objednávanie projektu - Miestna komunikácia pozdĺž ihriska

Cena objednávky: 900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.04.2022

Datum zverejnenia: 28.04.2022

Dokumenty