Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás vyhotovenie 8 ks obrazov - foto obec Mlynčeky.

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: LIM PO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 364 98 980

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás vyhotovenie 8 ks obrazov - foto obec Mlynčeky.

Cena objednávky: 485.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2022

Datum zverejnenia: 13.06.2022

Dokumenty