Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávme si u Vás projekt na základe cenovej ponuky č. P-2022-040.

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: značenie, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Východná 301/40, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 51869641

Predmet objednávky: Objednávme si u Vás projekt na základe cenovej ponuky č. P-2022-040.

Cena objednávky: 495.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.07.2022

Datum zverejnenia: 14.07.2022

Dokumenty