Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás práce týkajúce sa výstavby chodníka časť "C" (pozdĺž miestneho ihriska)

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SUTRA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 186, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 44631162

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás práce týkajúce sa výstavby chodníka časť "C" (pozdĺž miestneho ihriska)

Cena objednávky: 28223.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.08.2022

Datum zverejnenia: 16.08.2022

Dokumenty