Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás vyhotovenie predmetu "čestné uznanie"

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: LIM PO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás vyhotovenie predmetu "čestné uznanie"

Cena objednávky: 55.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022

Dokumenty