Obec Mlynčeky

Objednávka

Stolové kalendáre na rok 2023

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Vladimír Labuda - VL - GRAFIK

Adresa dodávateľa: Hlavná 22, 059 52 Huncovce

IČO dodávateľa: 17116864

Predmet objednávky: Stolové kalendáre na rok 2023

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Petra Ridziková ( referentka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.12.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022

Dokumenty