Obec Mlynčeky

Objednávka

objednávka tlačív priznania k DzN platné od 01.01.2013

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: CART PRINT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 57/B, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 34131159

Predmet objednávky: objednávka tlačív priznania k DzN platné od 01.01.2013

Cena objednávky: 40.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ružena Tomaľová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 05.11.2012

Datum zverejnenia: 07.11.2012

Dokumenty