Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávame si u Vás rozbor a odber odpadovej vody "ČOV Mlynčeky"

Identifikácia

Číslo objednávky: 01/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás rozbor a odber odpadovej vody "ČOV Mlynčeky"

Cena objednávky: 375.20 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ing. Petra Ridziková ( referentka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.01.2023

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty