Obec Mlynčeky

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
27.05.2013 spracovanie geometrického plánu cesta "Výhon", vytýčenie hranice cesty z dôvodu uloženia VN a NN kábla.
4/2013
300.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Pavel Brutovský,Kežmarok 27.05.2013
27.05.2013 preprava folklórneho súboru Maguráčik na akciu "Mlynčeky sa zabávajú" 15.06.2013
5/2013
50.00 € s DPH Obec Mlynčeky Bc.Viliam Theisz, Kežmarok 27.05.2013
27.05.2013 vystúpenie folklórneho súboru Maguráčik na akciu "Mlynčeky sa zabávajú" 15.06.2013
6/2013
100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Klub priateľov Magura,Kežmarok 27.05.2013
03.05.2013 oprava obecného rozhlasu
3/2013
150.00 € s DPH Obec Mlynčeky Václav Kula-VA-KU-COMPANY,Huncovce 02.05.2013
07.03.2013 zakúpenie kníh na rok 2013 do knižnice
1/2013
33.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská knižnica, Poprad 22.01.2013
07.03.2013 rozbor odpadovej vody z ČOV pre rok 2013
2/2013
335.00 € s DPH Obec Mlynčeky PVPS a.s. VEOLIA, Poprad 29.01.2013
26.11.2012 výroba reklamných a propagačných materiálov ku príležitosti 120.výročia založenia obce Mlynčeky
16/2012
300.00 € s DPH Obec Mlynčeky LIM PO s.r.o. Prešov 23.11.2012
08.11.2012 vydanie knihy o histórii obce:"Mlynčeky moja dedinka - Cez Mlynčeky tečie vodička"
12/1/2012
5000.00 € s DPH Obec Mlynčeky JADRO,Jaroslav Šleboda 17.09.2012
07.11.2012 objednávka tlačív priznania k DzN platné od 01.01.2013
15/2012
40.00 € s DPH Obec Mlynčeky CART PRINT s.r.o. 05.11.2012
24.10.2012 spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie cez IBV lokalita "Východ"
14/2012
2000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Pavel Brutovský 04.10.2012
10.10.2012 svietidlá Polar 36 W : 3 ks a držiaky 3 ks
13/2012
200.00 € s DPH Obec Mlynčeky ELKOSTAV KM s.r.o. 04.10.2012
15.08.2012 objednávka vriec na separovaný zber a kalendár zvozu na r. 2013
12/2012
300.00 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby s.r.o. Kežmarok 15.08.2012
25.05.2012 objednanie projektovej dokumentácie na rozšírenie NN siete v lokalite IBV "Juh" Mlynčeky v trase plánovaného VN káblu bez odbočiek v dĺžke cca 250 m.
10/2012
2000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribúcia a.s. 16.05.2012
25.05.2012 objednanie 2 ks smútočné zástavy, rozmer: 150 x 100 cm, na žrď
11/2012
25.00 € s DPH Obec Mlynčeky MIREA-zákazkové šitie,Ing.Slejzák Marián 16.05.2012
26.04.2012 objednanie stavebno technického posudku - havarijný stav ZŠ
9/2012
220.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing.arch.Jozef Figlár 29.03.2012
Zobrazených 316 - 330 z celkových 343.
1 2 15 16 17 18 19 20 22