Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: U1341/2013

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: MADE spol s.r.o. Banská Bystrica

Adresa dodávateľa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: programové vybavenie URBIS

Zmluvná cena: 354.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.04.2014

Datum zverejnenia: 16.04.2014

Dokumenty Pdf dodatok č.1 LZ.PDF ( veľkosť: 254,5 KB, aktualizované: Streda 16. Apríl 2014 13:29 )