Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Č.1/1R/Mk/2015/

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Anton Mačák

Adresa dodávateľa: Mlynčeky č. 68

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: predaj pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - ostatná plocha; List vlastníctva číslo: LV č.1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: KN-C 6697/16;

Zmluvná cena: 1900.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.05.2015

Datum zverejnenia: 13.05.2015

Dokumenty Pdf KZ Mačák.pdf ( veľkosť: 150,8 KB, aktualizované: Streda 13. Máj 2015 09:48 )