Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok č.1 k KZč.5/1R/BUDZ/2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k KZč.5

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Budzáková G, Pavlikovičová J, Budzák J, Petrušová Z, Nosek F

Adresa dodávateľa: Kežmarok, Kežmarok, Rakúsy, Michalovce, Ilava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: predaj pozemku-oprava č. parcely

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - ostatná plocha; List vlastníctva číslo: LV č.1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 6697/24 ;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.05.2015

Datum zverejnenia: 19.05.2015

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 123,9 KB, aktualizované: Utorok 19. Máj 2015 14:27 )