Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: HS - PLUS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Táborom 32, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31726402

Predmet zmluvy: Dodanie tovaru a montáž zákazky "Bezpečnostný kamerový systém- Mlynčeky"

Zmluvná cena: 23518.58 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2015

Datum zverejnenia: 20.07.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 369,6 KB, aktualizované: Pondelok 20. Júl 2015 10:36 )