Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15-25

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: INGRES, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničiarska 34,080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36462128

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stav. povolenie- Mlynčeky,vybudovanie chodníkov,vrátane odvodnenia

Zmluvná cena: 2640.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.12.2015

Datum zverejnenia: 03.12.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 391,3 KB, aktualizované: Štvrtok 03. December 2015 13:19 )