Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda č. 12/2015/§54 - ŠnZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra č. 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: poskytnutie finanč. príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta znevýhodnených UoZ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2016

Datum zverejnenia: 24.02.2016

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Dohode.PDF ( veľkosť: 278,1 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2016 09:06 )