Obec Mlynčeky

Zmluva

zmluva o pripojení

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24VS 00000418185

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Výmena ističa zo 60 na 32 A.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2016

Datum zverejnenia: 07.09.2016

Dokumenty Pdf zmluva o pripojení.PDF ( veľkosť: 421,1 KB, aktualizované: Streda 07. September 2016 11:54 )