Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 0561/4500/2012

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena úprava NN vedenia a DP

Označenie nehnuteľnosti: pozemok KN-C k.ú. Mlynčeky; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 398/1;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.04.2012

Datum zverejnenia: 12.04.2012

Dokumenty Pdf zmluva VSE.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Apríl 2012 12:16 )