Obec Mlynčeky

Zmluva

Dohoda č. 17/46/022/5 uzatovrená podľa §12

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 17/46/012/5

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: dohoda §12 - aktivácia občanov v HN vykonávať menšie obecné služby

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.06.2017

Datum zverejnenia: 28.06.2017

Dokumenty Pdf dohoda.PDF ( veľkosť: 200,4 KB, aktualizované: Streda 28. Jún 2017 09:05 )