Obec Mlynčeky

Zmluva

Zmluva č. 272/2017/ORHC

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 272/2017/ORHC

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na financovanie projektov: Šport - radosť z pohybu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.07.2017

Datum zverejnenia: 02.08.2017

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 479 KB, aktualizované: Streda 02. August 2017 15:07 )