Obec Mlynčeky

Zmluva

1

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: *

Adresa dodávateľa: 1

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: 1

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty