Obec Mlynčeky

Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: predlženie paušálu - ZŠ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.10.2017

Datum zverejnenia: 11.05.2018

Dokumenty