Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpno-predajná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Alexander Gally

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 5, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: 1ks ručne maľovaný obraz

Zmluvná cena: 150.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.11.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 58,5 KB, aktualizované: Štvrtok 16. November 2017 11:23 )